Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: 666819063

Zabawka z recyklingu

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU „ZABAWKA Z RECYKLINGU”

 

Dziś, 4 czerwca, zostały ogłoszone wyniki konkursu techniczno-plastycznego „Zabawka z recyklingu”. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy!

Oto wyniki konkursu:


W kategorii dzieci młodsze

I miejsce zajął Kamil Domański i Cezary Kawiński,

II miejsce otrzymali Amelia i Maja Wiśniewskie oraz Jakub Ziółkowski, 

III miejsce zajął Alex Trojanowski  i Janek Więckowski.


Wśród dzieci starszych

I miejsce zajęły Ania Sawicka i Noemi Mazurek,

II miejsce otrzymali Witek Izdebski i Antosia Wilczyńska,

III miejsce zajęli Ola Trawińska i Maks Trojanowski.

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu plastyczno-technicznego

„Zabawka z recyklingu”

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie Dwujęzycznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysmicach.


Cele konkursu:

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form

 plastycznych.

3. Promowanie wykorzystywania surowców wtórnych będących odpadami do tworzenia nowych rzeczy.

4. Rozbudzanie wyobraźni i fantazji dzieci.

5. Rozwijanie zdolności manualnych.


Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Dwujęzycznego Przedszkola pod Klonowym Listkiem w Łysmicach.

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika
oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną zabawkę.

4. W wykonanie „zabawki z recyklingu” mogą zaangażować się rodzice dzieci.

5. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz nazwa grupy.

6. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

- wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

- wrażenie estetyczne.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

a) Białe Misie i Zwinne Rysie

b) Wesołe Renifery i Górskie Orły

8. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 28.05.2018r.

 

Zasady przyznawania nagród:

1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 01.06.2018r.

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom oraz nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

 

Koordynatorzy konkursu: Klaudia Wieczyńska i Alina Ropińska

Więcej w tej kategorii: « Informatyka SHOW TIME 2019 »
Top