Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: 666819063

Logopedia

Wiemy jak ważny jest prawidłowy rozwój mowy, dlatego wszystkie dzieci uczestniczą w profilaktycznych zajęciach logopedycznych. Podczas zajęć prowadzonych w atmosferze zabawy dzieci doskonalą narządy artykulacyjne, uczą się prawidłowo oddychać i dbać o poprawność swoich wypowiedzi.

  1. W ramach zajęć logopedycznych prowadzona jest diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna.
  2. We wrześniu odbywają się badania przesiewowe obejmujące wszystkich wychowanków przedszkola, w trakcie których sprawdzana jest poprawność artykulacyjna, sposób oddychania oraz kompetencje językowe.
  3. Wyniki badań pozwalają na opracowanie planu pracy zajęć grupowych w oparciu o globalne potrzeby dzieci.
  4. Badania pozwalają wyodrębnić grupę dzieci wymagających indywidualnej pomocy logopedy (w małych grupach), jak również wymagających specjalistycznej pomocy stomatologa, ortodonty, chirurga lub laryngologa.
  5. Grupową opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.
  6. Zajęcia w grupach maksymalnie trzyosobowych odbywają  się raz w tygodniu do momentu uzyskania prawidłowej wymowy lub znacznej jej poprawy.
  7. Na początku października odbywa się spotkanie z logopedą, w czasie którego rodzice są informowani o wynikach badań przesiewowych oraz sposobie prowadzenia ćwiczeń w domu.
  8. W ramach profilaktyki w czasie spotkania z rodzicami logopeda przeprowadza pogadankę na temat etapów rozwoju mowy u dzieci, rodzajach zaburzeń, ich przyczynach oraz sposobach reedukacji.


Szanowni Rodzice!

Oto kilka wskazówek, dzięki którym będziecie mogli wspierać rozwój mowy swoich dzieci:

 

1.    Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych oparte o zabawy fonacyjne i artykulacyjne (np. naśladowanie dźwięków z otoczenia, gimnastyka buzi i języka).

2.   Stosuj kąpiel słowną – mów do dziecka ciągle i o wszystkim (opisuj otoczenie, emocje, czynności, cechy, itp.).

3.     Czytaj dziecku codziennie.

4.   Kiedy dziecko nazywa jakiś przedmiot „po swojemu” lub komunikuje się niewerbalnie (przy pomocy gestu) – nazwij głośno przedmiot lub czynność, o którą mu chodzi.

5.     Ucz dziecko koncentrowania wzroku na rozmówcy.

6.     Ucz dziecko piosenek, wierszyków i wyliczanek.

7.     Zachęcaj do rysowania oraz zabaw wykorzystujących małą motorykę.

8.     Nie wyręczaj dziecka w mówieniu. Nie przerywaj mu.

9.   Nie poprawiaj uporczywie każdego słowa i każdej niegramatycznej wypowiedzi dziecka.

10.  Nie wymagaj od dziecka, aby wymawiało głoski, na które rozwojowo nie jest jeszcze gotowe.

11.  Dbaj o poprawność swoich wypowiedzi. Pamiętaj, że dziecko naśladuje właśnie Ciebie!

 

Więcej w tej kategorii: « Religia Grupy integracyjne »
Top